Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Flamskyddsmedel i produkter CE-märkta som leksaker

Krav ID
11034:3
Kriterienivå
Avancerad nivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Elektroniska produkter CE-märkta som leksaker ska inte innehålla1 halogenerade flamskyddsmedel.

Övriga produkter CE-märkta som leksaker ska inte innehålla1 kemiska flamskyddsmedel.

1Med innehåll avses flamskyddsmedel som är aktivt tillsatta eller överstiger 0,1 viktsprocent (1000 mg/kg).

Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Flamskyddsmedel i produkter CE-märkta som leksaker

Krav ID
11034:3
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Produkter CE-märkta som leksaker ska inte innehålla1 kemiska flamskyddsmedel.

Undantag:

  • Delar av textil som utgör mindre än fem viktsprocent av produkten.
  • Elektroniska leksaker.

1Med innehåll avses flamskyddsmedel som är aktivt tillsatta eller överstiger 0,1 viktsprocent (1000 mg/kg).

Miljömål
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts