Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Färgämnen i produkter CE-märkta som leksaker

Krav ID
11036:2
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Produkter CE-märkta som leksaker av trä, papper, textil, läder, solida material avsedda att lämna spår, tillgängliga vätskor samt modellera, leklera och liknande1 ska inte innehålla de färgämnen som listas i tabellen nedan i halter över 10 mg/kg.

Tabell över begränsade färgämnen och deras cas-nr

Ämne CAS-nummer
Disperse Blue 1 2475-45-8
Disperse Blue 3 2475-46-9
Disperse Blue 106 12223-01-7
Disperse Blue 124 61951-51-7
Disperse Red 1 2872-52-8
Disperse Yellow 3 2832-40-8
Disperse Orange 3 730-40-5
Disperse Orange 37/76 13301-61-6
Basic Red 9 569-61-9
Solvent Yellow 1 60-09-3
Solvent Yellow 2 60-11-7
Solvent Yellow 3 97-56-3
Basic Violet 1 8004-87-3
Basic Violet 3 548-62-9
Acid Red 26 3761-53-3
Acid Violet 49 1694-09-3

1Leksaksmaterial i enlighet med standard EN 71-9 ”Leksaker - Säkerhetsregler - Del 9: Organiska kemikalier – Krav”, (tabell 1).

Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts