Start

Jämför kriterier

Här kan du jämföra olika kriterier och nivåer mellan varandra, för att se vilka som passar bäst att använda i din upphandling. Du kan jämföra upp till tre kriterier.

Jämför kriterie 1, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts

Doftämnen i produkter CE-märkta som leksaker

Krav ID
11041:2
Kriterienivå
Basnivå
Kriterietyp
Teknisk specifikation
Kravtext

Produkter CE-märkta som leksaker ska inte innehålla aktivt tillsatta doftämnen.

Undantag:

Doftspel1, smakspel1 samt leror.

För doftspel, smakspel och leror som innehåller doftämnen ska det i produktkatalog eller webbutik finnas tydlig information om att de innehåller doftämnen.

I doftspel och leror som innehåller doftämnen ska doftämnena uppfylla the International Fragrance Associations (IFRA2) riktlinjer, eller likvärdigt.

1Enligt definitioner i direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet.

2IFRA the International Fragrance Association är parfymindustrins officiella organ, för mer information se ifrafragrance.org

Miljömål
Jämför kriterie 2, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts
Jämför kriterie 3, formuläret skickas in automatiskt när ett alternativ har valts