Start

Allmänna anläggningar och samhällsfastigheter - upphandling och statsstöd vid exploatering

Publicerad 28 mars 2019
  • Vägledning/skrift
  • Publikation 2019
  • Bygg, anläggning och fastighet
  • Generellt - Statsstöd
Allmänna anläggningar och samhällsfastigheter - upphandling och statsstöd vid exploatering
Rubrik
Allmänna anläggningar och samhällsfastigheter - upphandling och statsstöd vid exploatering
Beskrivning
Stöd för att underlätta en bedömning som bör göras inför anläggning av allmänna platser och anläggning av vattenförsörjning och avlopp.
Format
Filstorlek
780 KB

Syftet med denna vägledning är att förklara hur lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU, och plan- och bygglagen (2010:900), PBL, förhåller sig till varandra i en exploateringsprocess och vad en upphandlande myndighet bör uppmärksamma för att avgöra om LOU kan tillämpas. Frågan har inte prövats i svensk rättspraxis, och framtida avgöranden kan få till följd att de bedömningar som görs i denna vägledning kan komma att ändras. Inom ramen för exploateringsprocessen, till exempel vid utbyggnad av allmänna anläggningar och samhällsfastigheter, förekommer olika typer av transaktioner mellan kommuner och exploatörer där statsstödsfrågor kan aktualiseras.