Start

Alternativa finansiella instrument i offentlig välfärdssektor

Publicerad 30 september 2020
  • Rapport
  • Publikation 2020
  • Idéburna aktörer, civilsamhället och sociala företag
Alternativa finansiella instrument i offentlig välfärdssektor
Rubrik
Alternativa finansiella instrument i offentlig välfärdssektor
Beskrivning
Rapporten bygger på dialoger med representanter från målgrupperna upphandlare och andra offentliga aktörer samt sociala företag, idéburen sektor och investerare.
Format
Filstorlek
1.2 MB

Den här rapporten undersöker hur begreppet alternativa finansiella instrument i offentlig välfärdssektor tolkas och förstås av olika målgrupper. Den beskriver också ett antal exempel på innovativa finansierings- och samverkansformer. Rapporten bygger på dialoger med representanter från målgrupperna upphandlare och andra offentliga aktörer samt sociala företag, idéburen sektor och investerare. Insikterna som nåtts handlar om behov av att samverka över aktörsgränser, utmaningar med interna strukturer i offentlig sektor, kulturkrockar, behov av helhetsgrepp om regelverk, upphandlingsproblematik och behov av att engagera alla berörda parter i fortsatt utveckling. De förslag på vidare aktiviteter framåt som tas upp berör arenor för dialog och samverkan, policylabb, nationell samordning och möjlighet att ta del av myndigheters expertis.