Start

Att stimulera etableringen av ändamålsenliga inköpsorganisationer

Publicerad 16 mars 2022
  • Rapport
  • Generellt - Styra och leda inköpsverksamhet
  • Publikation 2022
Ändamålsenliga inköpsorganisationer
Rubrik
Att stimulera etableringen av ändamålsenliga inköpsorganisationer
Beskrivning
I rapporten redovisas regeringsuppdraget ”Stimulera etableringen av ändamålsenliga inköpsorganisationer”. Rapporten innehåller bland annat förslag på riktade aktiviteter och förslag till en plan för träffsäker upphandling.
Format
Filstorlek
1.4 MB

Upphandlingsmyndigheten har delat in rapporten i fem olika delar som anses särskilt viktiga i det fortsatta arbetet för att uppnå ändamålsenliga inköpsorganisationer. Det handlar om utvecklingen på upphandlingsområdet, riktade insatser för att ökad användning av inköp som styrmedel, verktyg för att etablera ändamålsenliga inköpsorganisationer, att använda köpkraft som offentligt styrmedel och förslag till en flerårig plan för träffsäker upphandling.