Start

Ändringar av kontrakt och ramavtal - möjligheterna i den nya upphandlingslagstiftningen

Publicerad 20 mars 2017
  • Rapport
  • Publikation 2017
  • Generellt - Lagen om offentlig upphandling (LOU)
  • Ramavtal
Ändringar av kontrakt och ramavtal - möjligheterna i den nya upphandlingslagstiftningen
Rubrik
Ändringar av kontrakt och ramavtal - möjligheterna i den nya upphandlingslagstiftningen
Beskrivning
I denna uppdragsrapport redogörs det för innebörden och omfattningen av de nya reglerna om ändringar av kontrakt och ramavtal i de nya upphandlingslagarna samt vad upphandlande myndigheter och enheter kan behöva tänka på vid tillämpningen av dessa regler.
Format
Filstorlek
1.2 MB

I de nya upphandlingslagarna som trädde i kraft 1 januari 2017 finns nya bestämmelser som reglerar under vilka förutsättningar upphandlande myndigheter och enheter får göra ändringar i kontrakt och ramavtal. I syfte att öka tydligheten för upphandlande myndigheter och enheter, leverantörer och andra aktörer, har Upphandlingsmyndigheten gett advokaterna Carl Bokwall och Lina Håkansson Kjellén vid Bokwall Rislund Advokatbyrå i uppdrag att utreda de nya reglerna om ändringar av kontrakt och ramavtal i de nya upphandlingslagarna. Författarna har i rapporten redogjort för innebörden och omfattningen av de nya reglerna om ändringar av kontrakt och ramavtal bland annat genom olika exempel på ändringar som kan anses vara tillåtna. De har även lyft fram vad upphandlande myndigheter och enheter kan behöva tänka på vid tillämpning av de nya reglerna om ändring av kontrakt och ramavtal. Författarna ansvarar själva för alla slutsatser och bedömningar i rapporten.