Start

Är investeringen statsstöd?

Publicerad 08 april 2019
  • Vägledning/skrift
  • Publikation 2019
  • Generellt - Statsstöd
Är investeringen statsstöd?
Rubrik
Är investeringen statsstöd?
Beskrivning
Vägledningen beskriver kopplingen mellan allmänt kända redovisningsbegrepp och sådana investeringskalkyler som ekonomer och tjänstemän i den kommunala sektorn, kommunala bolag, stiftelser eller liknande använder i sin verksamhet och den typ av investeringskalkyler som efterfrågas när statsstödsreglerna ska tillämpas.
Format
Filstorlek
2 MB

För att veta om beslut som kommuner och regioner fattar följer statsstödsreglerna behövs ofta företagsekonomiska kalkylunderlag. I vissa fall efterfrågar Europeiska kommissionen också sådant underlag för att kunna bedöma om beslut följer statsstödsreglerna. Upphandlingsmyndigheten har därför beställt en vägledning från Copenhagen Economics där de begrepp och kalkylmetoder som kommissionen använder förklaras ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Vägledningen beskriver kopplingen mellan allmänt kända redovisningsbegrepp och sådana investeringskalkyler som ekonomer och tjänstemän i den kommunala sektorn, kommunala bolag, stiftelser eller liknande använder i sin verksamhet och den typ av investeringskalkyler som efterfrågas när statsstödsreglerna ska tillämpas. Kalkylmetoderna illustreras med några exempel. Målgruppen är främst ekonomer i kommuner och regioner eller kommun och regionsägda verksamheter.