Start

Avtalsförvaltning

Publicerad 24 maj 2016
  • Vägledning/skrift
  • Publikation 2016
  • Avtalsförvaltning/avtalsuppföljning
Avtalsförvaltning
Rubrik
Avtalsförvaltning
Beskrivning
Syftet med denna vägledning är att förklara grunderna i avtalsförvaltning och att underlätta för upphandlande myndigheter att skapa en grundläggande struktur för att arbeta aktivt och långsiktigt med avtalsförvaltning.
Format
Filstorlek
500 KB

Avtalsförvaltning är en central del av en upphandlande myndighets arbete med att uppnå en god affär. En aktiv avtalsförvaltning möjliggör avtalets fulla potential och kan bidra till kvalitets- och verksamhetsutveckling. Syftet med denna vägledning är att förklara grunderna i avtalsförvaltning och att underlätta för upphandlande myndigheter att skapa en grundläggande struktur för att arbeta aktivt och långsiktigt med avtalsförvaltning. Vägledningen vänder sig till såväl beslutsfattare som vill ha kunskap om och stöd i planeringen av avtalsförvaltningen som till medarbetare som har fått i uppdrag att förvalta upphandlade avtal.