Start

Avtalsuppföljning av vård och omsorg

Publicerad 16 februari 2017
  • Vägledning/skrift
  • Publikation 2017
  • Avtalsförvaltning/avtalsuppföljning
  • Vård och omsorg
Avtalsuppföljning av vård och omsorg
Rubrik
Avtalsuppföljning av vård och omsorg
Beskrivning
Denna vägledning ska underlätta för kommuner och landsting i deras arbete med att följa upp den vård och omsorg som konkurrensutsatts.
Format
Filstorlek
1.1 MB

Syftet med denna vägledning är att underlätta för kommuner och landsting i deras arbete med att följa upp den vård och omsorg som konkurrensutsatts. Vägledningen omfattar uppföljning av avtal som konkurrensutsatts i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om valfrihetssystem (LOV) och för de tjänster som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (HSL), socialtjänstlagen (SoL) samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Dessa tjänsteområden täcks, i stora drag, av begreppet "vård och omsorg".