Start

Coronapandemin ur ett upphandlingsperspektiv

Publicerad 26 november 2020
  • Rapport
  • Publikation 2020
  • Covid-19
Coronapandemin ur ett upphandlingsperspektiv
Rubrik
Coronapandemin ur ett upphandlingsperspektiv
Beskrivning
Den här rapporten redovisar Upphandlingsmyndighetens arbete och insikter under coronapandemins första sex månader.
Format
Filstorlek
830 KB

Rapporten redovisar översiktligt myndighetens operativa aktiviteter med anledning av pandemin och presenterar ett antal preliminära slutsatser kring hur kriser i allmänhet och pandemin i synnerhet påverkat upphandlingsområdet. Den ger även en översiktlig bild av hur myndigheten avser att fortsätta arbetet i regeringsuppdraget om upphandling av samhällsviktig verksamhet.