Start

Är inköpen av samma slag? Hjälpregler för beräkning av kontraktsvärdet vid direktupphandlingar av samma slag

Publicerad 26 februari 2016
  • Vägledning/skrift
  • Publikation 2016
  • Beräkna värdet
Är inköpen av samma slag?
Rubrik
Är inköpen av samma slag? Hjälpregler för beräkning av kontraktsvärdet vid direktupphandlingar av samma slag
Beskrivning
Vägledningen har som syfte att vara ett metodstöd som ska göra det lättare för upphandlande myndigheter och enheter att avgöra vad som är varor och tjänster av samma slag.
Format
Filstorlek
860 KB

Ibland är det svårt för upphandlande myndigheter och enheter att avgöra om mindre inköp behöver annonseras enligt upphandlingslagstiftningen. Omständigheter som återkommande inköpsbehov och det potentiella kontraktets värde i förhållande till andra kontrakt av samma slag kan påverka skyldigheten att annonsera inköpet. Denna vägledning riktar sig främst till upphandlare, upphandlingschefer och upphandlingsjurister. Vägledningen har som syfte att vara ett metodstöd som ska göra det lättare för upphandlande myndigheter och enheter att avgöra vad som är varor och tjänster av samma slag. Vägledningen är en uppdaterad version av den vägledning med samma namn som fanns hos Konkurrensverket från juli till oktober 2015.

Denna vägledning gäller upphandlingar påbörjade före 1 februari 2022

Informationen i den här vägledningen gäller för upphandlingar som påbörjats före den 1 februari 2022 och därmed omfattas av äldre upphandlingsregler.  

Vägledningen togs fram 2016 och har inte uppdaterats sen dess.

Nya och förenklade regler för offentliga upphandlingar började gälla den 1 februari 2022. De nya reglerna gäller för upphandlingar under EU:s tröskelvärden och upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster.

Regler för upphandlingar som påbörjats före 1 februari 2022 

Nyheterna i de nya upphandlingsreglerna