Start

Är inköpen av samma slag? Hjälpregler för beräkning av kontraktsvärdet vid direktupphandlingar av samma slag

Är inköpen av samma slag?
Rubrik
Är inköpen av samma slag? Hjälpregler för beräkning av kontraktsvärdet vid direktupphandlingar av samma slag
Beskrivning
Vägledningen har som syfte att vara ett metodstöd som ska göra det lättare för upphandlande myndigheter och enheter att avgöra vad som är varor och tjänster av samma slag.
Format
Filstorlek
0 KB
Ladda ner

Ibland är det svårt för upphandlande myndigheter och enheter att avgöra om mindre inköp behöver annonseras enligt upphandlingslagstiftningen. Omständigheter som återkommande inköpsbehov och det potentiella kontraktets värde i förhållande till andra kontrakt av samma slag kan påverka skyldigheten att annonsera inköpet. Denna vägledning riktar sig främst till upphandlare, upphandlingschefer och upphandlingsjurister. Vägledningen har som syfte att vara ett metodstöd som ska göra det lättare för upphandlande myndigheter och enheter att avgöra vad som är varor och tjänster av samma slag. Vägledningen är en uppdaterad version av den vägledning med samma namn som fanns hos Konkurrensverket från juli till oktober 2015.