Start

Innovationspartnerskap - ett nytt förfarande för att främja innovation och utveckling

Publicerad 08 mars 2017
  • Rapport
  • Publikation 2017
  • Innovationspartnerskap
Innovationspartnerskap
Rubrik
Innovationspartnerskap - ett nytt förfarande för att främja innovation och utveckling
Beskrivning
I denna uppdragsrapport redogörs för vad det nya förfarandet innovationspartnerskap innebär samt vilka förutsättningar som krävs för att förfarandet ska kunna användas av upphandlande myndigheter och enheter. Rapporten tar också upp vad man kan behöva tänka på när det aktuella förfarandet används.
Format
Filstorlek
790 KB

Upphandlingsmyndigheten har gett advokat Helena Rosén Andersson vid Advokatfirman Lindahl i uppdrag att utreda de nya reglerna om det nya förfarandet innovationspartnerskap i den nya lagen om offentlig upphandling (LOU) och den nya lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) som trädde i kraft 1 januari 2017. Medförfattare är advokaterna Hugo Norlén och Catharina Piper samt biträdande juristen Hanna Lundqvist. Rapporten har kompletterats för att förtydliga två delar: förhandling och immateriella rättigheter. Författarna ansvarar själva för alla slutsatser och bedömningar i rapporten.