Start

Kartläggning och analys av mål om överprövning

Publicerad 21 december 2017
  • Rapport
  • Publikation 2017
  • Överprövning
Kartläggning och analys av mål om överprövning
Rubrik
Kartläggning och analys av mål om överprövning
Beskrivning
Syftet med rapporten är att ge en samlad och strukturerad bild av överprövningsmål i domstol. Kartläggningen och rapporten har tagits fram i samverkan med Konkurrensverket.
Format
Filstorlek
2.2 MB

Regeringen beslutade den 15 juni 2017 att ge Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att kartlägga och analysera mål om offentlig upphandling i samverkan med Konkurrensverket. I uppdraget ingick även att genomföra en undersökning om vilka överväganden som görs inför en överprövning. Det har tidigare inte gjorts någon omfattande kartläggning av överprövningsmål i domstol. Syftet med denna rapport är att ge en samlad och strukturerad bild av dessa överprövningar. Upphandlingsmyndigheten har i samverkan med Konkurrensverket genomfört kartläggningen och utarbetat rapporten. Målet är att denna undersökning ska ge en bättre bild av, och bättre kunskap om, orsaker till överprövningarna. Kartläggningen ska också ge bättre underlag för de åtgärder som behövs för att minska de problem som upplevs med överprövningar.