Start

Kravspecifikation för upphandling av verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Kravspecifikation för upphandling av verksamhet för personer med funktionsnedsättning
Rubrik
Kravspecifikation för upphandling av verksamhet för personer med funktionsnedsättning
Beskrivning
Denna vägledning ger praktiskt stöd i upphandling av verksamheter för barn och unga samt vuxna med funktionsnedsättningar.
Format
Filstorlek
0 KB
Ladda ner

Vägledningen ska fungera som ett praktiskt stöd i upphandling av verksamheter för barn och unga samt vuxna med funktionsnedsättningar. I vägledningen hittar du bland annat information om vad kommunen bör tänka på när upphandlingsdokumenten utformas, vilka krav det går att ställa på leverantören i kvalificeringsfasen och vilka krav som kan ställas på tjänsten som ska utföras.