Start

Mapping Initiatives for Ethical Public Procurement in Europe

Publicerad 27 november 2017
  • Rapport
  • Publikation 2017
  • Ansvarsfulla leveranskedjor
Mapping Initiatives for Ethical Public Procurement in Europe
Rubrik
Mapping Initiatives for Ethical Public Procurement in Europe
Beskrivning
I denna uppdragsrapport redogör författarna bland annat för hur upphandlande myndigheter arbetar med alltifrån riskanalyser inför en upphandling till hur de särskilda arbetsrättsliga villkoren följs upp för att säkerställa efterlevnad i praktiken.
Format
Filstorlek
1.4 MB

Under 2016 och 2017 har Upphandlingsmyndigheten varit ordförande i the European Workning Group on Ethical Public Procurement. Som en del i detta åtagande, samt i syfte att hitta goda exempel, har Upphandlingsmyndigheten gett konsultbolaget 3shifts i uppdrag att identifiera och samla information om de olika metoder och arbetssätt som finns redan idag för att säkerställa goda arbetsvillkor i leverantörskedjorna vid upphandling av varor och tjänster inom den offentliga sektorn. Författarna har i rapporten bland annat redogjort för hur upphandlande myndigheter arbetar med alltifrån riskanalyser inför en upphandling till hur de särskilda arbetsrättsliga villkoren följs upp för att säkerställa efterlevnad i praktiken. Uppdraget genomfördes under hösten 2016, alltså innan de svenska upphandlingslagstiftningarna trätt i kraft. Författarna ansvarar själva för alla slutsatser och bedömningar i rapporten. Rapporten är på engelska.