Start

Nationalekonomiska aspekter vid upphandling av kvalitet

Publicerad 29 mars 2021
  • Rapport
  • Publikation 2021
  • Generellt - Inköpsprocessen
Nationalekonomiska aspekter vid upphandling av kvalitet
Rubrik
Nationalekonomiska aspekter vid upphandling av kvalitet
Beskrivning
Denna uppdragsrapport sammanställer forskningen kring kvalitet i upphandlingssammanhang. Den ger bland annat vägledning kring var i upphandlingsprocessen som kvalitetskrav bör ställas och hur kvalitet kan premieras i en utvärderingsmodell.
Format
Filstorlek
1.2 MB

Upphandlingsmyndigheten har gett professor Mats Bergman vid Södertörns högskola i uppdrag att göra en sammanställning av den omfattande forskning som finns inom nationalekonomin kring olika vägval vid upphandling av kvalitet. Syftet med uppdraget är att utifrån denna forskning belysa olika centrala vägval vid upphandling av kvalitet. Utöver en allmän diskussion kring kvalitet i upphandlingssammanhang får man i rapporten till exempel vägledning kring var i upphandlingsprocessen som kvalitetskrav bör ställas och hur kvalitet kan premieras i en utvärderingsmodell. Författaren svarar själv för alla slutsatser och bedömningar i rapporten.