Start

Rapport från ESF-projektet Sysselsättning genom offentlig upphandling

Publicerad 18 december 2019
  • Rapport
  • Publikation 2019
  • Sysselsättning
Rapport från ESF-projektet Sysselsättning genom offentlig upphandling
Rubrik
Rapport från ESF-projektet Sysselsättning genom offentlig upphandling
Beskrivning
I rapporten beskrivs bland annat syfte, mål och arbetsprocess för projektet, den nationella modellen för sysselsättningskrav, framgångsfaktorer för sysselsättningskrav, juridiska förutsättningar och erfarenheter från Sverige och EU.
Format
Filstorlek
2 MB

Upphandlingsmyndigheten har drivit ett EU-finansierat treårigt projekt för att ta fram ett stöd och en nationell modell för sysselsättningskrav i offentlig upphandling. I denna rapport redovisas hur projektet har arbetat, resultatet och de erfarenheter som projektet har gjort under arbetets gång. Offentlig upphandling kan användas som arbetsmarknadsverktyg för att öka möjligheterna till jobb för människor som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Genom att ställa sysselsättningsfrämjande krav i upphandling kan flera positiva effekter uppnås, så som minskad arbetslöshet och ökad sysselsättning, ökad social hållbarhet och stärkt kompetensförsörjning.