Start

Uppdrag att förstärka kompetensen på området Livsmedel och måltidstjänster

Publicerad 28 februari 2019
  • Rapport
  • Publikation 2019
  • Livsmedel och måltidstjänster
Uppdrag att förstärka kompetensen på området Livsmedel och måltidstjänster - slutrapport regeringsuppdrag
Rubrik
Uppdrag att förstärka kompetensen på området Livsmedel och måltidstjänster
Beskrivning
I den här rapporten slutredovisar vi regeringsuppdraget att förstärka kompetensen på området Livsmedel och måltidstjänster.
Format
Filstorlek
14 MB

Under 2017 och 2018 har Upphandlingsmyndigheten haft regeringens uppdrag att stärka kompetensen inom området upphandling av livsmedel och måltidstjänster. I formuleringen av uppdraget var regeringen tydlig med att fokus skulle ligga på målgruppsanpassad informationsspridning i form av bland annat branschdialoger och spridning av goda exempel. I slutrapporten redovisar vi arbetet under de två år vi har haft uppdraget, resultat och effekter, statistik om den offentliga måltiden samt fokusområden för framtiden.