Start

Statistik om offentlig upphandling 2019

Publicerad 12 december 2019
  • Rapport
  • Publikation 2020
  • Statistik
Statistik om offentlig upphandling 2019
Rubrik
Statistik om offentlig upphandling 2019
Beskrivning
Detta är den femte gemensamma rapporten med statistik om offentlig upphandling som Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket ger ut.
Format
Filstorlek
4.4 MB

Med rapporten vill vi bidra till ökad kunskap om den offentliga upphandlingen i Sverige. I rapporten finns flera nyheter. Vi kan till exempel för första gången presentera statistik för ansöknings- och anbudstider och redovisa hur antalet inköpare/upphandlare i offentlig sektor fördelar sig per organisation. Ur årets rapport vill vi särskilt lyfta fram att det genomsnittliga antalet anbudsgivare per upphandling har ökat samtidigt som andelen upphandlingar med endast en anbudsgivare har minskat. Vi vill också lyfta fram att antalet överprövningar fortsätter att minska samtidigt som antalet avbrutna upphandlingar ökar.