Start

Statistik om offentlig upphandling 2020

Publicerad 03 december 2020
  • Rapport
  • Publikation 2020
  • Statistik
Statistik om offentlig upphandling 2020
Rubrik
Statistik om offentlig upphandling 2020
Beskrivning
Detta är den sjätte gemensamma rapporten med statistik om offentlig upphandling som Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket ger ut.
Format
Filstorlek
12 MB

Med rapporten Statistik om offentlig upphandling 2020 vill vi göra det möjligt för politiker, beslutsfattare, upphandlare, leverantörer och andra att analysera hur den offentliga upphandlingen fungerar och att ta faktabaserade beslut. Rapporten innehåller statistik om överprövningar, avbrutna upphandlingar, små och medelstora företags samt idéburna organisationers deltagande i upphandling och mycket mera. I årets rapport finns också en fördjupning om avfallstjänster.