Start

Takvolym i ramavtal

Publicerad 10 december 2019
  • Vägledning/skrift
  • Publikation 2019
  • Ramavtal
Takvolym i ramavtal
Rubrik
Takvolym i ramavtal
Beskrivning
I denna vägledning analyserar Upphandlingsmyndigheten vad som gäller för takvolymer i ramavtal med anledning av EU-domstolens dom i Coopservice.
Format
Filstorlek
430 KB

EU-domstolens dom Coopservice (C-216/17) behandlar något som kan betraktas som takvolymer i ramavtal. Domen har gett upphov till en mängd frågor och skapat en osäkerhet kring hur ramavtal ska användas. Med anledning av den osäkerhet och de frågor som domen gett upphov till har vi tagit fram denna vägledning. Observera att vägledningen togs fram 2019 och inte har uppdaterats. Lagar, regler och praxis kan ha ändrats eller tillkommit. Vägledningen kommer att uppdateras i en kommande förvaltning.