Start

Takvolym i ramavtal

Takvolym i ramavtal
Rubrik
Takvolym i ramavtal
Beskrivning
I denna vägledning analyserar Upphandlingsmyndigheten vad som gäller för takvolymer i ramavtal med anledning av EU-domstolens dom i Coopservice.
Format
Filstorlek
0 KB
Ladda ner

EU-domstolens dom Coopservice (C-216/17) behandlar något som kan betraktas som takvolymer i ramavtal. Domen har gett upphov till en mängd frågor och skapat en osäkerhet kring hur ramavtal ska användas. Med anledning av den osäkerhet och de frågor som domen gett upphov till har Upphandlingsmyndigheten tagit fram denna vägledning.