Start

Upphandling av hållbar utomhusbelysning

Publicerad 11 september 2017
  • Vägledning/skrift
  • Publikation 2017
  • LCC - livscykelkostnader
Upphandling av hållbar utomhusbelysning
Rubrik
Upphandling av hållbar utomhusbelysning
Beskrivning
Vägledningen ger stöd hållbar upphandling av utomhusbelysning med fokus på väg-, gatu- och parkbelysning.
Format
Filstorlek
5.3 MB

Denna vägledning är framtagen som ett stöd till dig som vill genomföra en hållbar upphandling av utomhusbelysning. Den beskriver vad som är viktigt att ta hänsyn till ur ett hållbarhetsperspektiv när du planerar en upphandling, samt vilka krav du kan ställa på anbudsgivarna. Använd gärna vägledningen tillsammans med Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier och livscykelkostnadskalkyl (LCC, Life Cycle Cost) för utomhusbelysning.