Start

Upphandling av hjälpmedel och välfärdsteknik

Publicerad 18 januari 2017
  • Vägledning/skrift
  • Publikation 2017
  • Innovation
  • Vård och omsorg
Upphandling av hjälpmedel och välfärdsteknik
Rubrik
Upphandling av hjälpmedel och välfärdsteknik
Beskrivning
Vägledningen syftar till att stödja kommuners och landstings förutsättningar att använda upphandling för att ge valmöjligheter och främja utveckling av välfärdsteknik samt att ge stöd vid upphandling av hjälpmedel och välfärdsteknik oavsett enligt vilken lag de har förskrivits.
Format
Filstorlek
3.1 MB

Det är en utmaning för landsting och kommuner att öka brukares möjlighet att välja hjälpmedel samt främja nödvändig utveckling och innovation av nya lösningar. Upphandling ses ofta som ett tidskrävande hinder i denna process men upphandling kan rätt använd utgöra ett strategiskt verktyg och fungera som motor. Vägledningen syftar till att stödja kommuners och landstings förutsättningar att använda upphandling för att ge valmöjligheter och främja utveckling av välfärdsteknik. Den syftar också till att ge stöd vid upphandling av hjälpmedel och välfärdsteknik oavsett om de förskrivits enligt enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) eller biståndsbedöms enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, eller lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Målgrupp är främst förtroendevalda, ansvariga och tjänstemän vid berörda upphandlande myndigheter, men vägledningen kan vara relevant för leverantörer och andra intresserade.