Start

Möjligheter för ökad upphandling av spetsteknik och avancerade systemlösningar

Publicerad 28 februari 2018
  • Rapport
  • Publikation 2018
  • Innovation
Upphandling av spetsteknik och avancerade systemlösningar
Rubrik
Möjligheter för ökad upphandling av spetsteknik och avancerade systemlösningar
Beskrivning
Denna rapport handlar om förutsättningarna att itiera, introducera och införa spetstekniker och avancerade systemlösningar.
Format
Filstorlek
1.8 MB

Framgångsfaktorer för ett lyckat resultat vid upphandling av spetsteknik och avancerade systemlösningar är kunskap och kompetens, utvecklade samarbetsstrukturer och en tydlig politisk styrning och finansiering. Upphandlingslagstiftningen utgör inga formella hinder utan snarare möjligheter. Genom ett väl genomtänkt förberedelsearbete med bland annat dialoger och behovsanalyser samt användandet av olika metoder för innovationsupphandling menar vi att upphandlande myndigheter kan initiera, introducera och införa spetstekniker och avancerade systemlösningar i sina verksamheter. Upphandlingsmyndigheten är beredd att stödja ett sådant arbete och sprida lärdomar och erfarenheter. Denna rapport är ett första steg på vägen.