Start

Allt statsstöd ska rapporteras

Publicerad 16 november 2021

En kommun, region eller myndighet som lämnar statsstöd ska också lämna uppgifter för rapportering av stödet. Vi har tagit fram webbstöd för vad, när och hur det ska rapporteras.

En kommun, region eller statlig myndighet som lämnar statsstöd ska också lämna de uppgifter som behövs för att rapportera stödet. Det finns tre olika typer av statsstödsrapporter med olika ändamål, tidsfrister och rapporteringssätt som kommuner och regioner kan behöva lämna uppgifter till.

  1. Årsrapportering - uppgifter lämnas i webbverktyget SARI2 (State Aid Reporting Interactive). 
  2. Transparensredovisning - uppgifter lämnas i webbverktyget TAM (Transparency Award Module). 
  3. SGEI-rapportering - uppgifter lämnas till Näringsdepartementets enhet för marknad och konkurrens.

- Allt beviljat statsstöd ska rapporteras till EU-kommissionen. Vårt webbstöd för statsstödsrapportering beskriver var, när och vilken information som ska lämnas i samband rapporteringen. Webbstödet är en hjälp för stödgivarna när de ska ta reda på vad som gäller för just deras stöd berättar statsstödsspecialist Annika Gullans Wiklund.

Rapportering av statsstöd