Start

Är kommunens eller regionens borgensåtagande tillåtet enligt statsstödsreglerna?

Publicerad 26 januari 2021

Ett kommunalt eller regionalt borgensåtagande omfattas av flera olika regelverk. Bland annat aktualiseras statsstödsfrågor. Vi har tagit fram ett webbstöd där vi förklarar vad främst statsstödsreglerna innebär för den här typen av kommunala beslut.

Att ingå borgen innebär att ta ett ekonomiskt ansvar för någon annan. Ett kommunalt eller regionalt borgensåtande innebär att kommunen eller regionen tar på sig ansvaret för att betala långivaren (exempelvis en bank) om låntagaren (exempelvis ett kommunalt bolag) inte kan betala sina skulder.

- Kommunal borgen förekommer i många olika sammanhang och det är viktigt att dessa frågor hanteras rättssäkert och effektivt. Kommunala beslut om borgensåtaganden måste vara förenliga med bland annat statsstödsreglerna, säger Magnus Lindbäck, statsstödsexpert på Upphandlingsmyndigheten.

I vårt webbstöd redogör vi för de statsstödsregler som kommuner och regioner kan behöva beakta i samband med beslut om borgensåtaganden. Vi beskriver vad kommissionens så kallade garantimeddelande innebär och hur kommissionen utreder om ett borgensåtagande är marknadsmässigt. Vi tar även upp angränsande regelverk och ger exempel på vilken praktisk betydelse som statsstödsreglerna fått vid domstolsprövning i samband med kommunalbesvär.

- En insikt från arbetet med webbstödet är att mer konkret vägledning behövs för att underlätta än mer för kommuner och regioner att göra rätt. Vårt webbstöd är en bas men fler goda exempel behövs. Vår ambition är att framöver i samverkan med andra ta fram sådana exempel konstaterar Magnus Lindbäck.

Är kommunens eller regionens borgensåtagande tillåtet enligt statsstödsreglerna?