Start

Årsredovisning 2020: nytt statistikuppdrag och utveckling av ny digital plattform

Publicerad 15 mars 2021

2020 har varit ett annorlunda år som ställt stora krav på flexibilitet och omställningsförmåga hos medarbetare och organisation. Årsredovisningen visar på förmågan att kunna fullgöra leveranser på distans, att snabbt kunna uppdatera stöd för akuta situationer och att effektivt kunna hantera det nya uppdraget som statistikmyndighet.

– När pandemin bröt ut uppdaterade Upphandlingsmyndigheten snabbt stöden för upphandling i akuta situationer och för statsstöd, men vi bidrog också med att stötta Socialstyrelsen i de EU-gemensamma upphandlingarna. Jag är både stolt och tacksam över att hela organisationen klarat av att fullgöra leveranserna på distans, med hjälp av digitala verktyg, säger Inger Ek, generaldirektör. 

Under året har myndigheten också gjort ett omfattande arbete med att utveckla de digitala tjänsterna. Nu finns en digital plattform att växa och utvecklas med som blir ett digitalt kunskapsnav i den offentliga affären.

Nytt uppdrag som statistikmyndighet

Den 1 januari 2021 började myndigheten samla in uppgifter för statistik om offentlig upphandling. I det nya uppdraget som statistikmyndighet behövde såväl de juridiska som tekniska lösningarna komma på plats. 

– Det var ett utvecklingsarbete som krävde mycket resurser och som skulle leverera med snäva tidsramar, men det klarade vi. Den kommande statistiken om offentlig upphandling blir ett viktigt bidrag till en mer faktabaserad styrning av de offentliga inköpen.

Några utvecklingsområden som uppmärksammas i årsredovisningen handlar om bättre styrning och organisering av offentliga inköp och om att öka attraktionskraften i att delta i offentliga affärer. 

Förväntningarna på offentlig upphandling har ökat

Det är också tydligt att förväntningarna ökar på att offentlig upphandling ska göra skillnad inom många områden. Vilket framgår inte minst av olika politiska handlingsplaner och överenskommelser. Upphandlingsmyndighetens deltagande efterfrågas också allt mer från en bredd av aktörer. 

– Det är naturligtvis glädjande, men det finns utmaningar i att möta alla de olika behoven och samtidigt upprätthålla aktuella och effektiva stöd. För att klara detta inom befintliga ramar behöver vi se över vår portfölj och anpassa ambitionsnivåerna till att göra nytta inom de områden som får mest effekt, säger Inger Ek.

Upphandlingsmyndighetens årsredovisning 2020