Start

Dataskyddsförordningen (GDPR) innebär en osäkerhet vid uppföljningen av arbetsrättsliga villkor

Publicerad 07 april 2021

Vid offentlig upphandling ställs många gånger krav på att leverantören ska åta sig olika sociala skyldigheter mot sina anställda. Dataskyddsförordningen har skapat en osäkerhet kring möjligheten att följa upp kraven, eftersom känsliga personuppgifter ofta behöver hanteras. Upphandlingsmyndigheten föreslår en översyn och komplettering av reglerna.

Införandet av dataskyddsförordningen har lett till många frågor om hur personuppgifter ska hanteras i samband med uppföljningen av kontrakt som innehåller sociala skyldigheter för leverantörer. Sociala skyldigheter kan till exempel avse särskilda arbetsrättsliga villkor, sysselsättningsfrämjande villkor eller skyldigheter i samband med reserverad upphandling. 

Upphandlingsmyndigheten kan konstatera att det råder en osäkerhet om det finns rättsligt stöd för behandling av känsliga personuppgifter i samband med uppföljningen av dessa kontrakt. Känsliga personuppgifter är bland annat uppgifter om en persons hälsa, funktionsnedsättning eller ursprung. Om känsliga personuppgifter inte får behandlas innebär det att det kan vara svårt att följa upp kraven. 

- Om kraven inte kan följas upp går det inte att säkerställa att syftet med de aktuella bestämmelserna i upphandlingslagarna uppfylls. Det kan exempelvis innebära att det inte går att kontrollera att de arbetstagare som utför offentliga kontrakt verkligen får skäliga arbetsvillkor, säger Upphandlingsmyndighetens chefsjurist Anders Asplund. 

Upphandlingsmyndigheten har uppmärksammat regeringen på denna problematik, nu senast i samband med vårt remissvar på lagförslagen kringEn effektivare överprövning av offentliga upphandlingar. Vi föreslår en översyn av reglerna. I remissvaret skriver vi att regeringen bör överväga att föreslå nationell lagstiftning som kompletterar dataskyddsförordningens undantagsbestämmelser så att det rättsliga stödet för behandling av sådana personuppgifter klargörs. Sådan nationell lagstiftning hade exempelvis kunnat genomföras genom ändringar i upphandlingslagstiftningen.

En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar