Start

Få inspiration till hur offentlig upphandling kan bidra till de globala målen för hållbar utveckling

Publicerad 31 augusti 2021

Agenda 2030 är bara två upphandlingar bort. Offentlig sektor kan genom hållbara offentliga affärer bidra till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. För att inspirera upphandlande organisationer kommer vi att i sociala medier under 17 vardagar presentera exempel från vårt stöd som kan bidra till vart och ett av målen i Agendan.

Upphandlande organisationer kan använda offentlig upphandling som ett strategiskt verktyg för att bidra till Agenda 2030-målen. 

Vi kommer att under 17 vardagar ge exempel på Twitter och LinkedIn på hur offentliga upphandling kan bidra till de 17 hållbarhetsmålen. Vi kommer även att ge exempel från vårt webbstöd, våra digitala tjänster och även visa något lärande exempel som kan bidra till vart och ett av de 17 målen, ibland till och med flera av målen samtidigt. Stödet vi erbjuder bidrar till såväl miljömässiga, som sociala och även ekonomiska hållbarhetsmål.

Vi inleder kampanjen i dag den 31 augusti och avslutar dagen före årsdagen för Agenda 2030, som är lördagen den 25 september. 

Inspireras av vår kampanj!