Start

Identifiera hållbarhetsrisker i leveranskedjor i andra länder med vår nya digitala tjänst

Publicerad 05 februari 2021

För att underlätta för upphandlande organisationer lanserar vi nu en lättillgänglig digital tjänst för att kunna identifiera hållbarhetsrisker, som kan finnas i samband med produktion i andra länder. En av många tråkiga effekter av den pågående pandemin är att dessa risker nu till och med har ökat. Det kan bero på att det är bråttom att få fram produkter som till exempel munskydd.

Offentlig sektor har en viktig roll att bidra till att minska riskerna i globala leveranskedjor genom att ställa krav vid inköp, och är i vissa fall skyldiga att göra det.

Riskanalystjänsten som vi har tagit fram underlättar för upphandlande organisationer att identifiera hållbarhetsrisker i leveranskedjan inom ett antal produktområden som är så kallade ”högriskprodukter”. Det innebär att det finns omfattande dokumentation om att det förekommer risker inom områdena

  • mänskliga rättigheter
  • arbetares rättigheter
  • miljöskydd
  • korruption

I tjänsten är det möjligt att söka riskanalyser inom ett antal produktområden. Informationen omfattar en beskrivning av leveranskedjan och identifierade risker samt en värdering av om riskerna bedöms vara låga, medelhöga eller höga. För att underlätta har vi delat in leveranskedjan i tre steg; råvara – bearbetning – sluttillverkning.

Tjänsten innehåller också rekommendationer om hur de identifierade riskerna kan motverkas vid upphandling, exempelvis vilka krav som kan ställas för att säkerställa att leverantören har ett effektivt riskhanteringssystem för att hantera riskerna.

Informationen kan användas inför en upphandling för att kunna fastställa vilka krav och villkor som är relevanta att ställa i upphandlingen. Informationen kan också vara ett viktigt stöd vid uppföljning.

Till en början kan vi erbjuda riskanalyser inom produktområdena

  • textil och skor
  • vård och omsorg
  • bygg och anläggning.

Vi kommer under året att komplettera med riskanalyser inom andra produktområden.

Identifiera hållbarhetsrisker i leveranskedjan