Start

Innovationsupphandling minskade kommuners miljöpåverkan

Publicerad 12 april 2021

Ystads, Skurups och Trelleborgs kommuner hade behov av att hitta ett sätt att dela, låna, hyra ut och sälja möbler, tjänster och anställningar, både inom kommunen och mellan kommuner. Därför gjorde man en gemensam innovationsupphandling som resulterade i en delningsplattform. Inköpen har minskat och så också miljöpåverkan.

De tre kommunerna har tillsammans tagit fram en modell för innovationsupphandlingar för små och medelstora kommuner. Det var den modellen de använde för att upphandla en lösning på sina delningsbehov.

Resultatet av upphandlingen blev en delningstjänst som påminner om Blocket. Med den minskar kommunerna sina inköp och sin miljöpåverkan. På ett halvår förmedlades fler möbler än hela året innan. Framgången beror på att det tekniska systemet är enkelt att använda, arbetssättet är tydligt uppsatt och lösningen fyller ett tydligt behov.

Lärande och samarbete är nyckeln

Vägen till den här lösningen var en flerårig process.

– Det krävs ett gediget förarbete för att kunna göra en bra innovationsupphandling. Nyckeln är mycket dialog och många kompetenser. Vi lade mycket mer tid på behovsanalys och marknadsanalys än vid en vanlig upphandling, och vi träffade många fler aktörer, både inom och utanför verksamheten, säger Mattias Johansson, inköpschef på Ystads kommun.

Processen som följde bestod bland annat av möten med leverantörer av begagnade möbler för att lära sig om deras lösningar, heldagar med andra kommuner för att lära sig av dem och workshoppar med leverantörer om hur behoven skulle kunna lösas.

– Det är ett lagspel mellan olika avdelningar som gjort framgången. Genom gemensam kompetens har vi blivit bättre, säger Mattias Johansson.

Ökad sysselsättning en bonus

Men delningsplattformen har inte bara bidragit med minskad miljöpåverkan. Den har också gett ökad sysselsättning. Delningsplattformen har fört med sig nya arbetsuppgifter som att lägga upp annonser, fakturera och ordna transporterna mellan dem som lånar ut och de som vill låna. Detta sköts av Arbetsmarknadsenheten i Ystads kommun, som därmed kan hjälpa fler till sysselsättning inom ramen för sin verksamhet att hjälpa personer ut i arbetslivet.

Det här är ett utdrag ur ett lärande exempel om delningsplattformen.

Hela exemplet finns att läsa på vår webbplats

Stöd för upphandling som främjar en cirkulär ekonomi