Start

Inspireras av hur Boden arbetar med kritiska inköp under kris

Publicerad 26 oktober 2021

Boden var en av de första kommunerna i Norrbotten som drabbades hårt av pandemin. Genom att kommunen förstod upphandlingens strategiska betydelse, vikten av samverkan på alla nivåer och att bygga ömsesidigt förtroende med leverantörer, klarade Boden inköpen och kunde täcka det akuta behovet av skyddsmaterial under covid-19.

Ett stort medarbetarengagemang, samverkan och samarbete mellan olika roller på alla nivåer, samt förtroende och mandat till medarbetarna i verksamheten, bäddade för att Boden klarade av att förse kommunen med skyddsmaterial under covid-19. Inspireras av hur Boden arbetar med krisberedskap och inköp till samhällsviktig verksamhet.

Genom samverkan på alla nivåer löste Boden försörjningen av skyddsmaterial under pandemin