Start

Möjligheter för regioner och kommuner att ge statsstöd till regionala flygplatser

Publicerad 20 april 2021

Pausad flygtrafik under covid-19 pandemin medför att många regionala flygplatser får avsevärt minskade intäkter jämfört med ett normalår. Vi har nu uppdaterat vår webbvägledning om vilka möjligheter kommuner och regioner har att bidra till flygplatsfinansiering under krisen, enligt statsstödsreglerna.

I ett avlångt land som Sverige är det viktigt att kunna nå alla delar av landet med kollektivtrafik. Regionala flygplatser har stor betydelse för att tillgodose behovet av långväga resor och för jobben och tillgängligheten till hela Sverige. För att de regionala flygplatserna ska överleva covid-19 krisen behöver de flesta få stöd från kommuner och regioner. Vi har nu uppdaterat vår information om vilka möjligheter som finns enligt statsstödsreglerna.

- Vi har uppdaterat vår webbvägledning om flygplatsfinansiering under covid-19. Nu har vi mer aktuell information som kan hjälpa kommuner och regioner att hantera regelverket och den administration som följer med flygplatsfinansieringen, säger Magnus Lindbäck, statsstödsexpert på Upphandlingsmyndigheten.

Förutsättningarna för att lämna statsstöd till de regionala flygplatserna under pandemin varierar. De beror i första hand på om dessa flygplatser redan mottar statsstöd eller inte, samt hur dessa statsstöd i sådana fall har utformats.

De flesta regionala flygplatser i Sverige finansieras av både stat och kommun eller region, men det är kommunen eller regionen som ansvarar för överföringen av medel till flygplatsen enligt statsstödsreglerna. Den samlade finansieringen måste följa EU:s statsstödsregler. 

I den information vi har tagit fram svarar vi bland annat på följande frågor:

  • Vilka statsstödsregler kan kommunerna använda sig av? 
  • Hur förhåller sig till statsstödsreglerna till stöden från Trafikverket och andra statliga myndigheter?
  • Kan kommunen eller regionen höja stödet till flygplatsen till följd av covid-19-pandemin?
  • När ska kommissionen informeras?
  • Vilka regler gäller för de större regionala flygplatserna?
  • Vad gäller för flygplatser som hittills inte fått stöd för att täcka sina driftkostnader?
  • Hur fungerar det tillfälliga statsstödsregelverket under covid-19?
  • Hur prioriterar och hanterar kommissionen statsstödsanmälningar under covid-19?

Statsstödsfrågor om finansiering av regionala flygplatser