Start

Ny energimärkning påverkar upphandlingar

Publicerad 19 januari 2021

EU-länderna har beslutat om en ny energimärkning som börjar gälla 2021. Kraven blir tuffare och skalan som tidigare gått från A+++ till D ersätts nu av en tuffare skala utan plustecken. Den nya märkningen påverkar upphandling av bland annat vitvaror och tv-apparater med början den 1 mars 2021.

Energimärkningen är gemensam för EU-länderna och den har i mer än 20 år hjälpt till att driva på utvecklingen av energieffektiva produkter. Märkningen stimulerar tillverkare att utveckla effektiva produkter med bra funktion och den synliggör energianvändningen. Det senare är viktigt för såväl privata som offentliga konsumenter som vill göra energismarta val.

Ny energimärkningsskala från A till G

Den nya energimärkningen som är tuffare än dagens fortsätter att driva på produktutvecklingen. Den innebär bland annat att skalan går från A till G istället för som tidigare A+++ till D. Den nya skalan innebär att produkternas energieffektivitetsvärden räknas om och de får nya lägre energieffektivitetsklasser.

– Det kommer att vara mycket svårare för en produkt att få energieffektivitetsklass A när skalan ändras. Att kraven skärps beror på att produkterna, tack vare ekodesign och energimärkning, blivit allt mer effektiva, säger Susanna Vesterlund, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

Förändringen av skalan görs också eftersom undersökningar visar att konsumenter är mer benägna att välja en mer energieffektiv klass på produkten om den har en annan bokstav jämfört med om det bara skiljer ett par plustecken. Konsumenterna upplever skillnaden mellan energiklass A och B som större än skillnaden mellan klass A+++ och A++. Färgerna på pilarna på energimärkningsetiketten kommer däremot inte att ändras.

Nya krav i upphandling från den 1 mars

Den nya märkningen börjar tillämpas för disk- och tvättmaskiner, kylar, frysar samt tv-apparater och digitala bildskärmar under våren.

– Våra kriterier för vitvaror har tagit höjd för förändringarna. Från och med 1 mars 2021 ska disk- och tvättmaskiner som sätts på marknaden ha minst energieffektivitetsklass G enligt ekodesignförordningen, men våra baskrav kräver att de har minst energieffektivitetsklass D, säger Susanna Vesterlund.

Hållbarhetskriterierna för vitvaror kommer alltså även fortsättningsvis innebära att energieffektiva vitvaror efterfrågas i offentlig upphandling.

För belysning, ljuskällor införs den nya märkningen 1 september 2021.

Den nya energimärkningen innebär också att ljudnivå anges både i decibel och som klasser på energimärkningsetiketten, från 1 mars 2021. Skalan för ljudnivå går från A-D.

Ny energimärkning forsätter att driva på produktutvecklingen