Start

Offentliga affärer och de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030

Publicerad 19 januari 2021

De globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030, som FN:s medlemsländer har kommit överens om, ska vara uppnådda till år 2030. Eftersom avtalsperioderna ofta sträcker sig över flera år är det bara någon upphandling bort. Vi publicerar nu information och några exempel på hur din organisation kan bidra till genomförandet av de globala målen för hållbar utveckling genom era inköp.

Genom sunda offentliga affärer för en hållbar framtid kan offentlig sektor bidra till de globala målen för hållbar utveckling. Offentlig konsumtion är en direkt del av Mål 12 - Hållbar konsumtion och produktion. Mål 12 har av OECD identifierats som ett av de globala mål som Sverige har störst utmaningar för att nå. Samtidigt kan inköpen användas för att bidra till att nå många av de andra målen i agendan. Offentliga aktörer kan genom inköpen främja affärsmodeller med hållbarhet som utgångspunkt och offentliga affärer kan bidra till att öka takten för en mer hållbar omställning. Vi publicerar nu ett stöd som vi kommer att fortsätta att utveckla vidare.

För att lyckas gå framåt när det gäller att uppnå målen i Agenda 2030 är samarbete viktigare än någonsin – och alla behöver bidra: myndigheter, civilsamhälle, näringsliv, beslutsfattare, organisationer och enskilda individer. De statliga myndigheterna, kommuner och regioner har en betydelsefull roll och är de som står för den offentliga förvaltningens konkreta genomförande av agendan.

Offentliga affärer och de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030