Start

Reviderade arbetsrättsliga villkor för taxiförare

Publicerad 10 maj 2021

Taxiförare som utför transporter till offentlig sektor ska ha skäliga arbetsvillkor. Vi har med anledning av att arbetsmarknadens parter kommit överens om ett nytt kollektivavtal för taxiförare reviderat våra arbetsrättsliga villkor. Villkoren omfattar lägsta nivåer för lön, semester och arbetstid.

Nivåerna för lön, semester och arbetstid har identifierats i samråd med arbetsmarknadens parter med utgångspunkt i det nya kollektivavtalet Taxiavtalet – förare. Kollektivavtalets giltighetstid är mellan 1 februari 2021 till och med 30 juni 2023.  

Upphandlande myndigheter och enheter är i vissa fall skyldiga att ställa arbetsrättsliga villkor om det är behövligt. Att det är behövligt innebär att det finns en risk för oskäliga arbetsvillkor vid utförandet av kontraktet. Upphandlingsmyndighetens bedömning är att det kan finnas sådana risker vid upphandling av persontransporter med taxi.   

Eftersom arbetsmarknadens parter har kommit överens om nya kollektivavtal pågår även arbete med att revidera övriga arbetsrättsliga villkor som vi har tagit fram. 

Våra befintliga arbetsrättsliga villkor kan inte längre tillämpas i nya upphandlingar. Till dess att vi har publicerat nya villkor kan upphandlande organisationer däremot använda de tidigare publicerade villkoren i de delar som är oförändrade, och på egen hand justera villkoren enligt de nya villkoren för lön, semester och arbetstid

Arbetsrättsliga villkor för taxiförare