Start

Reviderade arbetsrättsliga villkor

Publicerad 18 juni 2021

Arbetstagare som utför offentliga kontrakt ska ha skäliga arbetsvillkor. Vi har med anledning av att arbetsmarknadens parter kommit överens om nya kollektivavtal nu reviderat våra arbetsrättsliga villkor.

Upphandlingsmyndigheten publicerar nu reviderade bilagor med arbetsrättsliga villkor för städtjänster, skogsvårdare, tvätteriarbetare, snöskottare, godsförare, flyttjänster och vid skötsel av grönytområden. Villkoren omfattar lön, semester och arbetstid och har identifierats i samråd med arbetsmarknadens parter med utgångspunkt i de nya kollektivavtalen. 

Upphandlande myndigheter och enheter är i vissa fall skyldiga att ställa arbetsrättsliga villkor om det är behövligt. Det innebär att det finns en risk för oskäliga arbetsvillkor vid utförandet av kontraktet. Vår bedömning är att det kan finnas sådana risker vid upphandling av dessa tjänster.

Arbetsrättsliga villkor för städtjänster

Arbetsrättsliga villkor för skogsvårdare

Arbetsrättsliga villkor för tvätteriarbetare

Arbetsrättsliga villkor snöskottare

Arbetsrättsliga villkor gör godsförare

Arbetsrättsliga villkor för flyttjänster

Arbetsrättsliga villkor vid skötsel av grönytområden

 

Arbetsrättsliga villkor baserat på kollektivavtal