Start

Revidering av arbetsrättsliga villkor enligt nya kollektivavtal är påbörjad

Publicerad 11 februari 2021

Arbetsmarknadens parter har under slutet av 2020 och början av 2021 kommit överens om nya kollektivavtal som berör många arbetstagare. Upphandlingsmyndigheten har därför påbörjat en revidering av de arbetsrättsliga villkor som vi tidigare har tagit fram.

I och med att arbetsmarknadens parter nu har kommit överens om nya kollektivavtal behöver vi uppdatera våra publicerade arbetsrättsliga villkor. Det innebär att vi kommer att påbörja uppdateringen av nivåerna för lön, semester och arbetstid enligt de nya avtalen.

Revideringen omfattar samtliga arbetsrättsliga villkor som vi har tagit fram och arbetet beräknas pågå under våren 2021. Våra befintliga arbetsrättsliga villkor kan inte längre tillämpas i nya upphandlingar.

Till dess att vi har publicerat nya villkor kan upphandlande organisationer däremot använda de tidigare publicerade villkoren i de delar som är oförändrade, och på egen hand justera villkoren enligt de nya villkoren för lön, semester och arbetstid.

Arbetsrättsliga villkor enligt kollektivavtal i Upphandlingsmyndighetens kriterietjänst