Start

Så påverkar nya regler offentliga upphandlingar

Publicerad 14 december 2021

Nya upphandlingsregler börjar gälla den 1 februari 2022. Reglerna påverkar en knapp majoritet av upphandlingarna som genomförs i Sverige. Upphandlingsmyndigheten ger information om vad de nya reglerna innebär.

 – På Upphandlingsmyndigheten pågår ett intensivt arbete med anledning av de nya reglerna, säger Upphandlingsmyndighetens chefsjurist Anders Asplund. Vi publicerar nu ett stöd där vi redogör för nyheterna i regelverket och den 27 januari arrangerar Upphandlingsmyndigheten ett webbsänt seminarium om nyheterna, fortsätter han.

De nya reglerna påverkar upphandlingar under EU:s tröskelvärden och upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. Dessa upphandlingar stod för 52,2 % av alla upphandlingar som genomfördes i Sverige år 2020. 

Några av nyheterna: 

  • Kravet på att använda ett visst upphandlingsförfarande, till exempel förenklat förfarande, tas bort. 
  • Direktupphandlingsgränsen för sociala tjänster och andra särskilda tjänster höjs kraftigt, ända upp till cirka 7,8 miljoner kronor enligt LOU. 
  • En ny möjlighet till direktupphandling i samband med överprövning i domstol införs.

– I vårt stöd redogör vi för nyheterna i regelverket och ger tips på hur upphandlande organisationer kan förbereda sig inför att reglerna träder i kraft, säger chefsjurist Anders Asplund på Upphandlingsmyndigheten. Vi kommer även att lämna fördjupad information om de nya reglerna löpande.

Upphandlingsmyndighetens övriga stöd som berörs av ändringarna kommer att uppdateras löpande. 

Nya upphandlingsregler 1 februari 2022

Webbinarium 27 januari

Torsdagen den 27 januari arrangerar Upphandlingsmyndigheten ett webbsänt seminarium med information om vad de nya reglerna innebär. 

Anmälan till seminariet