Start

Tyck till om klimatkrav för hantering av massor vid byggen

Publicerad 29 juni 2021

Inköpskategorierna bygg, fastighet och mark står för närmare 40 procent av klimatpåverkan till följd av offentliga inköp. En del av påverkan kommer från hantering och brytning av nya massor. Vi har tagit fram förslag på krav som kan användas vid upphandlingar av anläggnings- och husbyggnadsentreprenader och projektering för sådana. Nu öppnar vi för alla att bidra med konstruktiva synpunkter på kraven. Senast den 16 augusti vill vi ha in alla synpunkter.

Klimatpåverkan till följ av offentliga inköp uppgick 2019 till 23,5 miljoner ton CO2-ekvivalenter enligt vår miljöspendanalys. Inköpskategorin bygg, fastighet och mark står för 9,2 miljoner ton CO2-ekvivalenter eller 39 procent av den totala påverkan.

– Klimatpåverkan från byggsektorn måste minska betydligt och upphandlande organisationer behöver stöd. Vi har därför tagit fram krav som kan användas när entreprenader och konsulter för projektering upphandlas. Det är för att bidra till att minska påverkan när berg-, sand-, grus- och andra schaktmassor hanteras. Vi hoppas att kraven kan bidra till ökad återanvändning av massor och att transportarbete kan minska, säger Jens Johansson, hållbarhetsspecialist på Upphandlingsmyndigheten. 

Enklare att ställa krav

Våra nya krav riktar sig till offentliga byggherrar och beställare, det vill säga allt från kommunala bostadsbolag och kommuner till regioner. Syftet är att göra det enklare att ställa krav på masshantering i projekten. Något som kan vara väldigt svårt eftersom avfallslagstiftningen och tolkningen av den begränsar vad som får göras med massor.

– De här kraven är ett komplement till våra tidigare förslag på klimatkrav. Masshantering bör hanteras särskilt och därför kommer vi med detta förslag på krav nu, säger Jens Johansson.

Förslag på olika nivåer

  • Förslag på massdispositionsplaner
    Kraven på basnivå ger stöd för framtagning av massdispositionsplaner och de ska vara inriktade på att minska påverkan på klimat och minska brytning av nya massor.
  • Förslag på beräkningar av klimatbelastning
    Stödet innehåller också förslag på hur klimatberäkningar kan göras. Det är ett krav på avancerad nivå.

Vem kan lämna synpunkter?

Fram till den 16 augusti är det möjligt att lämna synpunkter på kriterierna. Alla som på något sätt är involverade i eller på annat sätt är berörda av offentlig upphandling av anläggnings- och husbyggnadsentreprenader och -projektering som påverkar hantering och brytning av massor är välkomna att lämna synpunkter. Det innefattar bland annat offentliga verksamheter, leverantörer, producenter och branschorganisationer. Dina synpunkter är viktiga för att kriterierna ska bli användbara och relevanta.

Använd svarsformuläret när du lämnar dina synpunkter.
Mejla dina synpunkter till heini-marja.suvilehto@uhmynd.se

Förslag på klimatkrav för masshantering 

Lämna synpunkter i svarsformuläret 

Del av ett regeringsuppdrag

Klimatkraven är en del av arbetet med regeringsuppdraget som vi genomför tillsammans med Boverket för att främja minskad klimatpåverkan inom bygg, anläggning och fastigheter. I arbetet med förslaget har många kunniga och erfarna aktörer i branschen deltagit i referensgruppen och gett synpunkter. Erfarenheter från Trafikverket har omhändertagits och WSP har bidrag med värdefull hjälp som Upphandlingsmyndighetens stöd. Upphandlingsmyndigheten ansvarar för förslaget i sin helhet.  

Relaterade länkar