Start

Tyck till om nya hållbarhetskriterier för engångstextilier

Publicerad 25 oktober 2021

Engångstextilier används i stor utsträckning inom vården. De kan ibland vara att föredra framför flergångstextilier men det är viktig att ta hänsyn till miljöbelastningen ur ett helhetsperspektiv. Hur påverkar exempelvis tvätt och sterilisering av flergångstextilier miljön jämfört med tillverkningen av engångstextilier? Vi har tagit fram förslag på nya hållbarhetskriterier för engångstextilier som vi vill ha synpunkter på senast den 25 november.

Engångstextilier påverkar miljön under hela livscykeln. Störst miljöpåverkan har produktionsledet, där stora mängder råvaror, energi, vatten och kemikalier används. Miljöpåverkan beror på val av fibrer och vilka metoder som används vid produktion. Men även transporterna och avfallshanteringen medför en belastning på miljön. 

Minska den totala miljöbelastningen

Engångstextilier används i stor utsträckning inom vården och är många gånger att föredra framför flergångstextilier, till exempel när de behöver klippas upp. Ur miljösynpunkt är det dock viktig att se till helheten och att i upphandlingen kravställa för att minska den totala miljöbelastningen.

Våra hållbarhetskriterier gör det enklare att upphandla engångstextilier med krav på ingående kemikalier och produkternas klimatpåverkan. Kriterierna omfattar operationstextil, engångsrockar, uppdukningsmaterial/draperingsmaterial, munskydd, arbetskläder, skyddsrockar, sänglinnen, patientkläder, besökskläder samt handdukar.

Hållbarhetskriterierna har uppdaterats för att harmonisera med de nyligen reviderade textilkriterierna. I engångstextilier kan ämnen med miljö- och hälsoskadliga ämnen förekomma, bland dessa finns till exempel formaldehyd, biocider och flamskyddsmedel. De uppdaterade kriterierna skärper kraven på ingående ämnen.

Uppdaterade krav på biobaserat material samt klimatpåverkan gör det enklare att efterfråga produkter med lägre klimatpåverkan.

Vem kan lämna synpunkter?

Fram till den 25 november är det möjligt att lämna synpunkter på kriterierna. Alla som på något sätt är involverade i eller på annat sätt berörda av offentlig upphandling av engångstextilier är välkomna att lämna synpunkter. Det innefattar bland annat offentliga verksamheter, leverantörer, producenter, branschorganisationer och märkningsorganisationer. Dina synpunkter är viktiga för att kriterierna ska bli användbara och relevanta. Använd svarsblanketten, som skickas till susanna.vesterlund@uhmynd.se, när du lämnar dina synpunkter.  

Svarstiden har passerat.