Start

Tyck till om nya hållbarhetskriterier för storköksutrustning

Publicerad 19 november 2021

Inom vård och skola tillagas maten ofta i storkök. Upphandlingsmyndighetens förslag på reviderade kriterier för utrustning som används i storkök ställer krav på både resurseffektivitet och låg ljudnivå. Vi vill gärna ha synpunkter på förslaget. Senast den 21 december behöver vi dina svar.

Våra hållbarhetskriterier gör det enklare att upphandla utrustning för storkök som har mindre påverkan på miljön. Genom drivande krav på energieffektivitet och ljudnivå kan mer miljöanpassad utrustning upphandlas. Genom att ställa krav på utbildning säkerställs att de som ska använda utrustningen får kunskap om hur den ska användas för att minska miljöbelastningen.

Kriterierna för storköksutrustning omfattar kyl och frys, diskmaskiner, kokgrytor, ugnar, spisar, stekbord och serveringsutrustning för användning inom storkök i offentliga miljöer.

Huvudsakliga förändringar i det nya förslaget

Kriterieförslaget innehåller reviderade krav på energieffektivitet i alla undergrupper och ett nytt krav om utbildning för miljöanpassad användning av storköksutrustning.

Kyl och frys har uppdaterats med energimärkningsklasser, skärpta krav på köldmedier och ljudnivå.

Undergruppen för diskmaskiner omfattar utrustning såsom huv-, underbänks-, kombi-, grov-, tunnel- och banddiskmaskiner. Minskad resursanvändning innebär då både energieffektiva och vattensnåla produkter. Kriterierna har uppdaterats med förslag på krav om vattenanvändning, återanvändning av diskvatten och värmeåtervinning av överskottsånga.

Vem kan lämna synpunkter?

Fram till den 21 december är det möjligt att lämna synpunkter på kriterierna. Alla som på något sätt är involverade i eller på annat sätt berörda av offentlig upphandling av storköksutrustning är välkomna att lämna synpunkter. Det innefattar bland annat offentliga verksamheter, leverantörer, producenter, branschorganisationer och märkningsorganisationer. Dina synpunkter är viktiga för att kriterierna ska bli användbara och relevanta.

Använd svarsformuläret, som du skickar till susanna.vesterlund@uhmynd.se, när du lämnar dina synpunkter.

Svarsformulär nya kriterier för storkök

Förslag på nya kriterier