Start

Uppdrag att inrätta en arena för innovationsupphandling

Publicerad 15 april 2021

I linje med Upphandlingsmyndighetens förslag om ett Program för klimatomställning genom upphandling skapas nu en innovationsupphandlingsarena som ska öka förutsättningarna för nationell och internationell samverkan för fler innovativa offentliga affärer som bidrar till samhällets utveckling.

Genom en arena för innovationsupphandling ska offentlig sektor stimuleras att genomföra fler innovationsupphandlingar i syfte att skapa efterfrågan på innovationer som kan leda till mervärde för samhället.

Upphandlingsmyndigheten ska, bland annat i samverkan med Patent- och registreringsverket (PRV), öka kunskaper om innovationsupphandling, strategisk hantering av immateriella tillgångar vid upphandling samt skapa nätverk som främjar nya lösningar med fokus på målen i Agenda 2030.   

– Det här är ett välkommet beslut och en satsning som vi har arbetat för i flera års tid. Nu kan vi ge leverantörer och de offentliga aktörerna utökade möjligheter att tillsammans lösa våra samhällsutmaningar, säger Inger Ek, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten.

Utveckling av resurseffektiv cirkulär ekonomi

Upphandlingsmyndigheten ska genom arenan bland annat lyfta innovationsupphandlingens funktion i samhällets gröna omställning för att stärka utvecklingen av en resurseffektiv, cirkulär ekonomi och för upphandling av klimatneutrala varor och tjänster. Målgrupp för arenan är upphandlande organisationer (kommuner, regioner och myndigheter), företag, organisationer, forskare, uppfinnare, beställarnätverk och andra relevanta aktörer inom upphandling och innovation.   

 – Satsningen kommer att skapa en ökad, gemensam innovativ köpkraft i det offentliga som i sin tur skapar en ökad attraktivitet för företag, stora som små, att delta i offentliga upphandlingar. Genom att tidigt ta in upphandling som en del i innovationssystemet minimerar vi risken för prototypkyrkogårdar, säger Anna Möller Wrangel, chef strategienheten på Upphandlingsmyndigheten. 

Upphandling som främjar nya lösningar

Innovationsupphandling innebär att en upphandlande organisation i sin upphandlingsprocess främjar innovation genom att efterfråga eller tillåta nya lösningar. Offentlig sektor upphandlar för nästan 800 miljarder kronor årligen, och kan i större utsträckning använda innovationsupphandling som ett strategiskt verktyg för att tillåta och efterfråga helt eller delvis nya lösningar som skapar nytta i samhället.

Ta innovationer till marknaden

Innovationsupphandling kan bidra till att föra innovationer till marknaden och genom att öka efterfrågan också stimulera utvecklingen av nya innovationer, till exempel stärka utvecklingen av cirkulär ekonomi, ta tillvara digitaliseringens möjligheter samt öka användningen av klimatneutrala varor och tjänster. Vid inrättandet av innovationsupphandlingsarenan kommer även Verket för innovationssystem (Vinnova) att utöka möjligheten till att så kallade innovationscheckar möjliggör för målgrupperna att nyttja extern strategisk kompetens och specialiserad rådgivning i arbetet med de nya lösningarna

Om regeringsuppdraget

Regeringen uppdrar åt Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och PRV att genomföra insatser för att öka nyttiggörandet och kommersialiseringen av forskning och innovation och därigenom bidra till välfärd och näringslivets konkurrenskraft samt samhällets utveckling och omvandling.