Start

Upphandlingsmyndigheten får ny kommunikationschef

Publicerad 11 mars 2021

Maria Bång är ny kommunikationschef på Upphandlingsmyndigheten, Sverige modernaste myndighet. Hon kommer närmast från samma roll på Riksantikvarieämbetet.

Maria drivs av att utveckla synen på kommunikation och det värde och samhällsnytta den ska bidra till. När hon läste rekryteringsannonsen var det därför mycket som stämde.

– Det utforskande, utvecklingsorienterade och tillitsfulla ledarskapet som finns på myndigheten. En modern kommunikationsfunktion, med olika spetskompetenser, som är en strategisk och integrerad del av kärnverksamheten och där tjänstedesign som metod är central. Och inte minst ett uppdrag som bottnar i samhällsnytta och hållbarhet.

Kunskapsnav för offentliga affärer

Värdet av den offentliga upphandlingen uppgår till närmare 800 miljarder kronor årligen. Det motsvarar nästan en femtedel av BNP. Upphandlingsmyndigheten är en expertmyndighet som ger stöd och vägledning inom offentlig upphandling och statsstöd genom att förmedla kunskap, verktyg och metoder. Målet är att vara det självklara kunskapsnavet för offentliga affärer.

– Kommunikation är helt avgörande för att vi ska lyckas med vårt uppdrag. Maria har rätt bakgrund och inställning för att fortsätta att utveckla myndighetens kommunikation, säger Inger Ek, generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten.

Ledarskapet och att ha kul på jobbet är centralt

Maria har en bred bakgrund inom ledarskap, kommunikation, press och PR. Hon har arbetat i statlig förvaltning de senaste åren. Förutom nu senast på Riksantikvarieämbetet även på Jämställdhetsmyndigheten och på Regeringskansliet. Det har gett värdefulla erfarenheter, menar hon:

– Att verka i olika organisationer bidrar till att tydliggöra vad som viktigt i det man själv vill bidra med. För mig är ledarskapet centralt, liksom att ha kul på jobbet. När man trivs och känner sig trygg skapas goda förutsättningar att driva utveckling både i verksamheten, i organisationen och hos den enskilde medarbetaren.

Börjar den 15 mars

Kommunikationsenheten på Upphandlingsmyndigheten består av 9 medarbetare.  

– Det ska bli väldigt roligt och spännande att tillsammans med medarbetare och chefer fortsätta utveckla myndighetens kommunikation på Sveriges modernaste myndighet, avslutar Maria som tillträder sin nya tjänst den 15 mars.