Start

Vi deltar på Mötesplats Offentliga Affärer

Publicerad 12 oktober 2021

Upphandlingsmyndigheten deltar i elva programpunkter under Mötesplats Offentliga Affärer den 20-21 oktober. Temat för konferensen är Upphandling som välfärdsmotor. Och för det krävs det att upphandlingarna hanteras strategiskt och är rättssäkra, främjar social och miljömässig hållbarhet, innovation, leverantörsmångfald och mycket mer.

Onsdagens inledande panelsamtal med samma titel som konferensens tema där vår generaldirektör Inger Ek deltar,  är en av de mest centrala delarna och frågeställningarna som kommer att diskuteras har stor betydelse för hela samhället.

Vi presenterar även ett seminarium på temat Så når vi klimatmålen genom upphandling om hur offentlig upphandling kan användas som ett strategiskt verktyg för att nå klimatmålen och Agenda 2030.

Torsdagsmorgonens panelsamtal Pågående lagstiftning för förenklade upphandlingsregler blir väldigt spännande. Om det förslag som nu finns på bordet blir verklighet kommer en stor del av de nästan 800 miljarder som offentlig upphandling omsätter hamna under nya regler. Chefsjurist Anders Asplund är med och reder ut vad detta innebär i praktiken.

Läs om alla vår programpunkter och hur du anmäler dig till  konferensen