Start

Dags att mötas på Afori – arenan för innovationsupphandling

Publicerad 30 mars 2022

Nu lanserar Upphandlingsmyndigheten innovationsupphandlingsarenan Afori tillsammans med Vinnova och PRV. Det är en mötesplats som ska bidra till att förverkliga den innovationskraft som finns i mötet mellan upphandlande organisationer, näringsliv, civilsamhälle och akademi. Genom innovationsupphandling kan forskning och innovationer snabbare komma ut i samhället och kommersialiseras som produkter och tjänster.

– Varje år upphandlas det för över 800 miljarder kronor – i den summan finns kraften att driva på den gröna omställningen, öka välfärden och näringslivets konkurrenskraft. Agenda 2030 är bara två upphandlingar bort. Då måste man använda den här tiden klokt för att få till innovationer och se till att de inte hamnar på prototypkyrkogårdarna, säger Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Inger Ek.

Afori samlar kunskap och finansieringslösningar för innovationsupphandling och erbjuder en informell mötesplats för alla som jobbar inom området innovation eller offentlig upphandling. Arenan består i dagsläget av webbplatsen afori.se och en diskussionsgrupp på LinkedIn.

– Det här är startskottet för en mötesplats där aktörer kan samlas, inspireras, utvecklas och förenas. Här behöver diskussionerna inte hålla sig inom givna ramar utan tillåts flöda fritt för att öka förståelsen för varandras utmaningar och tillsammans hitta möjligheter och lösningar. Målsättningen är förstås att fler nya och goda lösningar ska användas för att lösa samhällets utmaningar, säger Inger Ek.

Arenan kommer att utvecklas tillsammans med alla som deltar. För att driva dialogen framåt kommer det till att börja med att anordnas temaveckor om till exempel upphandling för cirkulär ekonomi, ändamålsenliga organisationer och finansiering av innovationsupphandling. 

Den 30 mars klockan 13:00 hålls ett lanseringsevent som sänds live via YouTube

Där medverkar Inger Ek, generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten, civilminister Ida Karkiainen och Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova. En panel bestående av Daniel Forslund, Vårdföretagarna, Jennie Hökfelt, Region Stockholm och Pär Larshans, RagnSells, resonerar kring förutsättningarna och möjligheterna med innovation i upphandling.

Eventet går även att se i efterhand på Upphandlingsmyndighetens Youtube-kanal.

Bakgrund till Afori

Bakgrunden till Afori är ett regeringsuppdrag till Upphandlingsmyndigheten, Vinnova och PRV att genom innovationsupphandling öka takten i förverkligandet av innovationer. Upphandlingsmyndigheten uppdrag är att skapa en innovationsupphandlingsarena som ska minska avståndet mellan det offentliga, näringslivet, akademin och civilsamhället och få myndigheter och offentliga enheter att genomföra fler innovationsupphandlingar.