Start

Inbjudan till referensgrupp: cirkulär ekonomi och fossilfri upphandling

Publicerad 27 september 2022

Upphandlingsmyndigheten startar nu en nationell referensgrupp kopplad till vårt arbete med upphandling som främjar cirkulär ekonomi och ett fossilfritt samhälle. Vi välkomnar organisationer med kunskap om och intresse för dessa frågor. Ett första möte hålls den 8 november. Sista anmälningsdag är den 25 oktober.

Upphandlingsmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att stärka och utveckla den offentliga upphandlingen så att den i ökad utsträckning bidrar till omställningen till en cirkulär ekonomi och ett fossilfritt samhälle. Det första steget i arbetet är att ta fram en handlingsplan, som ska överlämnas till regeringen den 1 december.

Beskrivning av regeringsuppdraget på regeringens webbplats

Nationell referensgrupp inrättas

Erfarenheter från tidigare uppdrag visar att kommunikation och delaktighet är avgörande för att få engagemang och nå rätt effekter. För att uppnå uppdragets syfte och mål kommer projektets planerade aktiviteter därför att fokusera på dialog och samverkan.

I den andan inrättas nu en nationell referensgrupp med representation från relevanta organisationer från offentlig sektor, leverantörer, akademi, branschorganisationer och experter.

Referensgruppens roll och syfte

Referensgruppen har i uppgift att lämna inspel, synpunkter och vara rådgivande i uppdraget. Den ska också ha som uppgift att sprida information och förankra uppdraget inom sina respektive organisationer och kan även bistå med kompetens och erfarenhet inom respektive specialistområde och agera bollplank i olika frågor. Referensgruppen har ingen beslutande funktion.

Syftet är att uppdragets resultat ska få en bredare förankring och acceptans bland såväl upphandlande organisationer som leverantörer i stort. Målet är att bidra till ett fossilfritt och cirkulärt samhälle med upphandling som strategiskt verktyg, vilket också bidrar till att nå Sveriges miljö- och klimatmål liksom målen i Agenda 2030.

Anmälan av representant till referensgruppen

Referensgruppen är öppen för alla organisationer med kunskap om eller intresse för områdena miljö, klimat, fossilfritt och hållbarhet i samband med upphandling. Exempelvis bransch- och intresseorganisationer, kommuner, regioner, statliga myndigheter, forskning och akademi, företag och konsultbolag inom klimat och hållbarhet samt leverantörer till offentlig sektor och övriga näringslivet. Endast en representant per organisation kan anmäla sig.

Det första referensgruppsmötet kommer att hållas digitalt den 8 november klockan 9:30–12:00. Anmälan av representant till referensgruppen ska göras via formuläret senast tisdagen den 25 oktober.

Anmälningstiden har gått ut

Frågor eller funderingar?

Om ni har några frågor är ni välkomna att höra av er via mejl eller på telefon.

Kontakt på Upphandlingsmyndigheten: Patrick Amofah, projektledare, patrick.amofah@uhmynd.se, telefon 076 502 1743.