Start

Myndigheters upphandlingar kan bli mer hållbara

Publicerad 22 november 2022

Riksrevisionen har granskat statliga myndigheters arbete vad gäller att ta miljöhänsyn vid upphandling. De anser att det finns stort utrymme för myndigheterna att göra mer på miljöområdet. Granskningen visar också att Upphandlingsmyndighetens stöd är uppskattat och används i stor utsträckning.

Riksrevisionen har undersökt hur bra statliga myndigheter är på att ta miljöhänsyn i upphandlingar. I sin rapport konstaterar Riksrevisionen att de myndigheter som står för majoriteten av statens upphandlingar i stor utsträckning känner till och använder vårt stöd för miljöhänsyn. Stödet är dessutom lätt att hitta och använda. För de största myndigheterna anger så många som 99 procent att de använder Upphandlingsmyndighetens stöd i sina upphandlingar.

– Det är glädjande att Riksrevisionen konstaterat att Upphandlingsmyndighetens stöd är både uppskattat och använt, säger Inger Ek, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten.

I rapporten skriver Riksrevisionen att hur myndigheterna följer upp sina avtal och leverantörer har stor förbättringspotential. Det stämmer väl överens med Upphandlingsmyndighetens egna uppföljningar av den Nationella upphandlingsstrategin. I våra hålbarhetskriterier finns stöd för att underlätta uppföljningsarbetet och råd för uppföljning.

Riksrevisionen lyfter också fram vikten av strategisk styrning och ledningens engagemang för ökad takt i den hållbara omställningen. Detta stämmer även väl med våra analyser. Där vi ser att nyckeln till framgång är ändamålsenliga upphandlingsorganisationer, vilket vi nyligen belyste i ett debattinlägg i Dagens Samhälle.

Intresset för miljöhänsyn i upphandling är enligt rapporten högt i staten, men många myndigheter anger att de fortfarande saknar tillräcklig kompetens.

– Att fokusera på vad som ger mest effekt är viktigt för att få en snabbare progress mot hållbara affärer. Våra analyser visar på, att även om det är viktigt att alla bidrar så står en liten andel av köparna för en majoritet av klimatpåverkan. 2019 stod 10 myndigheter för nästan hälften av statens påverkan, säger Ann Eva Askensten, chef för Avdelningen för offentliga affärer på Upphandlingsmyndigheten.

Riksrevisionens rapport:  Miljömässig hållbarhet vid statlig upphandling – på rätt väg men långt kvar