Start

Ny databas för upphandlingsstatistik

Publicerad 22 mars 2022

Upphandlingsmyndigheten ansvarar för statistik på upphandlingsområdet. Den 24 mars lanserar vi en publik databas och en ny tjänst för upphandlingsstatistik. Databasen är en viktig del av statistiktjänsten som innehåller såväl färdiga analyser som stora möjligheter för användarna att göra egna. Tjänsten kommer att utvecklas och alltmer statistik publiceras under 2022.

I vårt uppdrag som statistikmyndighet med ansvar för statistik på upphandlingsområdet ingår att göra statistiken digitalt tillgänglig i en databas. Efter ett omfattande utvecklingsarbete kan vi snart lansera en ny statistiktjänst och den första svenska databasen med upphandlingsstatistik.

– Vi vet att behovet av aktuell och lättillgänglig upphandlingsstatistik är stort hos våra kunder. Databasen och statistiktjänsten är därför en viktig del av vårt uppdrag som expertmyndighet för offentliga affärer, säger Inger Ek, generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten.

Tidigare publicerades upphandlingsstatistik en gång om året. Nu kommer statistik att publiceras flera gånger om året, både som uppdateringar av databasen och i form av artiklar. Databasen skapar dessutom helt nya möjligheter för upphandlare, leverantörer, branschorganisationer, media och andra användare av upphandlingsstatistik att själva ta fram de uppgifter man behöver.

– I databasen kan man vrida, vända och visualisera statistiken utifrån sina egna behov. Det går att exempelvis att få en bild av en enskild kommun eller att göra analyser av samtliga regioners upphandlingar, säger Andreas Doherty, analytiker på Upphandlingsmyndigheten.

Statistiken som publiceras den 24 mars, samtidigt som den nya tjänsten, avser år 2021 och visar exempelvis hur många upphandlingar som annonserats, hur stor andel av upphandlingarna som är direktivstyrda och för första gången, i hur stor andel del av upphandlingarna som det ställts krav på hållbarhet och innovation.

– Tjänsten och databasen kommer att utvecklas under året. Mer statistik kommer att publiceras och även tillgängliggöras som öppna data, säger Andreas Doherty.

Den statistik som finns i databasen baseras på information från annonser om offentliga upphandlingar som publicerats i så kallade registrerade annonsdatabaser. Registrerade annonsdatabaser är sedan den 1 januari 2021 skyldiga att lämna uppgifter till oss.

Statistiktjänsten och databasen

Regler som påverkar upphandlingsstatistiken